Změny MHD v Prostějově k 28.6.2015!

Změny MHD v Prostějově k 28.6.2015!
ilustrační foto

 

Dnem 28.6. tohoto roku vstoupí v platnost změny jízdních řádů MHD v Prostějově. 

Na základě požadavků občanů budou upraveny např. časy odjezdů linky MHD 4 místo 17,55 hod z Domamyslic, nově s odjezdem 18,05 hod – návaznost na příjezd vlaku OS 3735 v 17,57 hod od Olomouce nebo linky MHD 6 18,25 hod z Domamyslic s příjezdem na Vápenici cca 18,40 hod s možností návštěvy divadla. Bude také zaveden nový spoj na lince MHD 19 přes Hacarovu s odjezdem z nádraží 21,40 hod a vratný spoj MHD 9 od nemocnice v 21,55 hod. V době školních prázdnin bude ponechán v provozu spoj na lince MHD 9 s odjezdem v 15,40 hod z průmyslové zóny B s přípojem na nádraží na linku MHD 5 – 15,53 směrem k nemocnici.

Na základě zveřejněného průzkumu formou dotazníku v Radničních novinách a možnosti hlasovat na webových stránkách města Prostějova bude linka MHD 15 Domamyslice-Tesco přes ulici Plumlovskou a sídliště E. Beneše zařazena do linky MHD 16 Domamyslice-Tesco přes Hacarovu DPS a Vápenici. Jedná se o dva páry spojů v pracovní dny. Tuto změnu odsouhlasilo 79% z celkem 614 respondentů.

Další změnou, která byla součástí dotazníkové ankety bylo ukončení obsluhy zastávky Tesco s tím, že linka MHD 32 nádraží-Plumlovská OC bude mít náhradní zastávku Prostějov, Arkáda. S touto změnou souhlasilo 90% z celkem 615 respondentů. Na základě jednání mezi 1. náměstkyní primátora města A. Raškovou a ředitelem FTL-BUS J. Hlochem byla projednána a zvolena upravená varianta linky MHD 32, která by měla změnou jízdních dob částečně eliminovat velmi problematický výjezd autobusů z ulice E. Valenty na ulici Olomouckou. Na lince MHD 32 zastávka Tesco prozatím zůstane a přibude zastávka Prostějov, Arkáda pro výstup i nástup cestujících na jednom místě (poblíž prodejny KFC). Zastávka Držovice, Arkáda nebude obsluhována. Po vzájemné dohodě bude toto řešení vyhodnoceno po „zkušebním“ provozu koncem září letošního roku. Po tomto datu se rozhodne, zda toto řešení splnilo svůj účel nebo jestli bude třeba linku 32 upravit k termínu prosincových změn jízdních řádů. (red)

Poslat nový komentář