Nejvíce poškozená silnice v okrese Prostějov byla opravena

Nejvíce poškozená silnice v okrese Prostějov byla opravena
Foto: otevření Výšovice

 

22. června byl slavnostně otevřen průtah v obci Výšovice. Komunikace, která byla v minulosti označována za nejpoškozenější v okrese, se dočkala nejen nového povrchu, směrových prvků a dopravního značení, ale také vybudování bezpečnostních ostrůvků, nových autobusových zastávek a dešťové kanalizace. Bezpečnost chodců zvýší vybudované chodníky. Investorem projektu, který zhotovila Divize 3 akciové společnosti OHL ŽS, je Olomoucký kraj a obec Výšovice. 

„Před samotným zahájením rekonstrukce povrchu silničního průtahu byla kompletně vyměněna stará a nevyhovující dešťová kanalizace. Navržena byla nová trasa vedená přímo pod komunikací,“ řekl Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3 Olomouc, OHL ŽS, a.s.

Stav výšovické vozovky byl nevyhovující již několik let. Během rekonstrukce byly kompletně vyměněny všechny vrstvy silnice včetně jejího podloží. Nová vozovka má povrch z odolného nízkohlučného asfaltového betonu, který snižuje hluk od kol projíždějících automobilů. Kvůli nestabilnímu terénu a vysoké hladině spodní vody museli stavebníci podloží sanovat za použití vápenné a cemento-vápenné stabilizace. „Bezpečnost v obci zvýší instalace středových dělících ostrůvků, které mají snížit rychlost při vjezdu do obce a zamezit nebezpečnému předjíždění,“ konstatoval Jakub Haluza, starosta obce Výšovice.

Zásadními opravami prošly také autobusové zastávky. Ty jsou nyní zálivové, takže nezasahují do jízdního pruhu. Díky tomu nedochází ke zdržování ostatní dopravy. Nástupní hrana zastávek má bezbariérovou úpravu.

Opraven byl i most přes potok Vřesůvka. Ten se dočkal nového povrchu a izolací nosné konstrukce, bylo zamezeno dalšímu zatékání na opěry mostu. Zároveň bylo provedeno i opevnění koryta vodního toku.

Zakázku II/433 a III/36711 Výšovice - průtah zrealizovala Divize 3 Olomouc OHL ŽS, a.s., pod vedením Radka Pazdery. Stavební práce na úseku o délce 1,3 km probíhaly od července roku 2014 do letošního června. Celkové náklady stavby dosáhly s DPH částky 56,2 milionů korun. Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Morava, a to částkou 38,5 milionů korun. Olomoucký kraj uhradí z rozpočtu přes 9 milionů a podíl obce Výšovice je takřka 8,6 milionů korun. (red)

Poslat nový komentář