Železniční přejezd na Olomoucké ulici je osazen novou signalizací

Železniční přejezd na Olomoucké ulici je osazen novou signalizací
Práce na železničním přejezdu

Uplynulé dva dny zažívala Olomoucká ulice dopravní kolaps. Za plného provozu probíhaly práce na železničním přejezdu, kde Správa železniční dopravní cesty instalovala nové signalizační zařízení.

Na vysoce frekventované komunikaci je železniční přejezd chráněn pouze výstražným zařízením bez závor. Po řadě tragických nehod a zmařených lidských životech v poslední době stále častějších urgovala prostějovská radnice u Českých drah bezpečnější zařízení. V pondělí započala pracovní četa Správy železniční dopravní cesty demontovat stávající světelnou signalizaci. Kdo očekával, že nastal kýžený okamžik a železniční přejezd konečně dostane bezpečnější zařízení doplněné závorami, ten se přepočítal.

„V současné době proběhly na přejezdovém zabezpečovacím zařízení pouze práce spojené s výměnou jednotlivých výstražníků, které měly za cíl zvýšení viditelnosti výstražníků přejezdového zabezpečovacího zařízení,“ vyjádřil se k problému tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla. Jak dál uvedl, rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na železničním přejezdu v žel. km 1,424 (P6542) v Prostějově na Olomoucké ulici je projektově připravena. V letošním roce začala první etapa realizace budováním a zabezpečením přejezdu cyklostezky v km 1,524. Cyklostezka má po dokončení částečně odklonit provoz cyklistů a chodců z přejezdu na Olomoucké ulici. Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na Olomoucké ulici je konečnou etapou rozsáhlé stavební investice Olomouckého kraje, Města Prostějov a SŽDC, spočívající v úpravě dopravních poměrů přilehlé křižovatky ulic Olomoucké, Sladkovského a Barákovy. Jednání nyní probíhají s Krajskou hygienickou stanicí ve věci hlukové studie předmětné stavby. Kdy bude rekonstrukce zabezpečení železničního přejezdu pokračovat, je zatím velkou neznámou. Chodci i řidiči se dál musí spoléhat na vizuální a sluchové znamení.      

(jap)

Poslat nový komentář