40 let existence "Pozor zákruta" a "Zelená vlna"

40 let existence "Pozor zákruta" a "Zelená vlna"
ilustrační foto PČR

 

S dopravním zpravodajstvím je již 40 let spojována Policie České republiky, která poskytuje dopravní informace odborné i laické veřejnosti. Po celé toto období úzce spolupracuje s Československým, resp. Českým rozhlasem na rozhlasových relacích jako „Pozor, zákruta!“ a „Zelená vlna“.

„Zelená vlna, služba Československého rozhlasu a Veřejné bezpečnosti motoristům v Praze a okolí“.

Touto úvodní znělkou na rozhlasové stanici Hvězda začalo dne 29. září 1974 dopravní zpravodajství na území Československé socialistické republiky. První vysílání „Zelené vlny“ se uskutečnilo na frekvenci VKV 76,4 MHz z vysílače Cukrák pro Prahu a okolí. Jednalo se o tzv. pokusné vysílání, které zajišťovala Hlavní redakce armády bezpečnosti a brannosti Československého rozhlasu. Pravidelné vysílání Zelené vlny bylo zahájeno dnem 23. března 1976. Vysílání bylo určeno zejména pražským motoristům vyjíždějícím z Prahy na víkend, resp. vracejícím se z víkendu a úkolem bylo předávat nejen informace, rady a doporučení v rámci aktuální dopravní situace, ale také zajímavosti ze světa motorismu. Autorádia neexistovala; motoristé využívali k poslechu vysílání tranzistorová rádia. V této době byla na území Československé socialistické republiky v provozu jen jediná dálnice, D1 (Praha – Brno). Prahu a její příjezdové komunikace monitoroval vrtulník polské výroby MI-2. Veškeré dopravní informace byly předávány hlídkám, které usměrňovaly dopravu, a také rozhlasu, který vysílal aktuální dopravní informace v „Zelené vlně.“

Účelem tzv. dopravního zpravodajství je poskytovat včasné a objektivní dopravní informace všem účastníkům silničního provozu s cílem zvýšit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

 Policie České republiky je v současné době klíčovým tvůrcem dopravních informací v České republice. Poskytuje až 90 % dopravních informací ze všech poskytovatelů dopravních informací, a to zejména prostřednictvím integrovaných operačních středisek. Gestorem dopravního zpravodajství v policii je operační odbor Policejního prezidia České republiky, jehož součástí je skupina dopravního zpravodajství. Jedná se o pracoviště, které v nepřetržitém výkonu práce shromažďuje, zpracovává a poskytuje veřejnosti informace o dopravní situaci na území České republiky. Mimo jiné také spravuje informační aplikace „Denní statistiky dopravních nehod“ a „Centrum dopravních informací“ a sleduje jejich funkčnost. (red)

Poslat nový komentář