Příspěvky pro organizace bude kraj rozdělovat do května!

Příspěvky pro organizace bude kraj rozdělovat do května!
ilustrační foto kr-olomoucky.cz

 

Jen do května bude letos Rada Olomouckého kraje rozhodovat o poskytování neinvestičních finančních příspěvků do 25 tisíc korun. Na příspěvky je letos v rozpočtu vyčleněna částka 6,9 miliónu korun.

Radní je rozdělují fyzickým i právnickým osobám provozujícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje. Patří k nim například organizace působící ve vědě a vzdělávání, kultuře, sportu, zdravotnictví, sociálních službách, životním prostředí, turistickém ruchu a oblasti práce s mládeží. Získávají je žadatelé, kteří mimo jiné nesplňují kritéria požadovaná jinými dotačními tituly kraje.

O tento typ příspěvků je letos možné požádat od 10. ledna do 15. května. Radní sedošlými žádostmi budou zabývat na svých schůzích 6. února, 20. března, 30. dubna a 29. května. Olomoucký kraj zřídil jmenovaný dotační titul v roce 2004. Do roku 2008 byla maximální výše příspěvku 20 tisíc korun, v období 2009 až 2011 pak 25 tisíc korun, v roce 2012 30 tisíc korun a o rok později v souvislosti s ekonomickou situací opět 25 tisíc korun.

V této maximální výši je rada bude schvalovat také letos. (red)

Poslat nový komentář