Jaroslav Šlambor nominován do pozice jednoho z předsedů pracovních skupin

Jaroslav Šlambor nominován do pozice jednoho z předsedů pracovních skupin
ilustrační foto kr-olomoucky.cz

 

V pátek 28. listopad se na Krajském úřadě v Olomouci konalo zasedání řídícího výboru pro Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI), poprvé v novém složení po volbách do obecních zastupitelstev.

Tématem jednání, kterého se účastnili zástupci Prostějova v čele s primátorem města Miroslavem Pištákem, vedoucím řídícího týmu, bylo projednání současného stavu přípravy ITI, představení návrhu koridoru cyklistické dopravy v Olomoucké aglomeraci a aktuální informace k přípravě integrovaných nástrojů v České republice. V rámci ITI byly vytvořeny tři pracovní skupiny pro prioritní oblasti. „Pracovní skupiny budou hrát významnou roli jak při zpracování strategie, tak také následně při její realizaci, kdy se předpokládá jejich zapojení do koordinace přípravy jednotlivých projektů,“ vysvětlil Jaroslav Šlambor, uvolněný radní pro ITI a oblast dotací z veřejných zdrojů.

Jaroslav Šlambor byl nominován do pozice předsedy Pracovní skupiny pro prioritní oblast 3. Rozvoj infrastruktury a zlepšení životního prostředí. „Tato pracovní skupina se bude zabývat přípravou a realizací projektů řešící komunikace a dopravní dostupnost, protipovodňová opatření, odpadové hospodářství, kvalitu prostředí, cestovní ruch, MHD a rozvoj cyklodopravy v rámci celé Olomoucké aglomerace,“ uvedl Jaroslav Šlambor. Příprava strategie bude pokračovat do poloviny příštího roku.

Středomoravská aglomerace, tvořena městy Olomouc, Přerov a Prostějov a jejich okolím, byla mezi takzvané ITI územní celky zařazena v lednu 2014. V následujícím šestiletém plánovacím období EU má šanci na dotační podporu v řádu miliard korun. (red)

Poslat nový komentář