V Čechovicích se vybudují dva nové pečovatelské domy

V Čechovicích se vybudují dva nové pečovatelské domy
ilustrační foto

 

Rada města vydala souhlasné stanovisko k investiční akci společnosti BALHER s. r. o., která plánuje v místní části Čechovice vybudovat dva bezbariérové domy s nájemními byty pro seniory a imobilní občany.

Na Magistrát města Prostějova se obrátil investor s žádostí o stanovisko k připravovanému projektu výstavby dvou domů s celkem šestnácti pečovatelskými byty, kterou hodlá realizovat na pozemcích ve svém vlastnictví.

„Chceme neustále rozšiřovat a zkvalitňovat sociální služby pro občany, v této oblasti zejména pro seniory, osoby zdravotně a tělesné postižené,“ předeslala Alena Rašková, náměstkyně primátora. Proto město dává zelenou i komerčnímu projektu domu s pečovatelskými službami. „Na základě demografických údajů vyvstává do budoucna daleko větší potřeba ubytování pro seniory z důvodu postupného stárnutí populace. Domy s pečovatelskou službou navíc představují sociální službu, která je velice vyhledávaná i z toho důvodu, že obyvatelé mají zabezpečenou také lékařskou péči. Ze strany našich klientů je tato sociální služba dlouhodobě velmi pozitivně hodnocena,“ dodala Alena Rašková.

Na území města je provozováno celkem 10 domů s pečovatelskou službou s 326 bytovými jednotkami, z toho 42 bezbariérovými. Domovní správa eviduje ke dni 14. 5. 2014 celkem 241 žádostí o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. (red)

Komentáře

KORUPCE.PROTEKCE, MALÁ DOMU.To je radnice v Prostějově

Poslat nový komentář