Kraj nalije peníze do protidrogové prevence, na Prostějovsko putuje 310 tisíc

Kraj nalije peníze do protidrogové prevence, na Prostějovsko putuje 310 tisíc
ilustrační foto

 

Celkem 14 žádostí o finanční prostředky na protidrogovou prevenci zaslali v termínu do 4. března letošního roku poskytovatelé sociálních služeb. Ti mohli žádat například o dotaci na terénní programy či zdravotní osvětu pro problémové uživatele návykových látek. Na Prostějovsku uspěla organizace Podané ruce.

Zájemci mohli získat peníze i na podporu kontaktních a poradenských služeb, na ambulantní léčbu závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových látkách. „V dotačním titulu je prostor také na programy následné péče, které zajišťují poskytovatelé zdravotních služeb či jiná zařízení,“ upozornila krajská mluvčí Kamila Navrátilová.

Společnost Podané ruce získala od kraje hned dva příspěvky, na kontaktní a poradenský program v Prostějově 230 tisíc, dalších 80 tisíc pak na terénní programy v Prostějovském regionu. Na oblast protidrogové prevence byla z letošního rozpočtu Olomouckého kraje vyčleněna částka 2,5 mil. korun. Radní poskytnutí finančních prostředků všem žadatelům odsouhlasili, konečné slovo budou mít pak krajští zastupitelé, kteří se k vyhodnocení dotačního titulu vyjádří na svém dubnovém zasedání. „V dostupnosti služeb a počtem kontaktních míst pro uživatele návykových látek patří Olomoucký kraj na první místo v rámci celé republiky,“ upozornila Navrátilová. (red)

Poslat nový komentář