Studie na výstavbu komunitních domů pro seniory se již zpracovává

Studie na výstavbu komunitních domů pro seniory se již zpracovává
ilustrační foto

 

Město se připravuje na možnost podání žádosti o dotaci na projekt výstavby komunitních domů pro seniory. Jedná se o domy s minimálně deseti, maximálně však pětadvaceti bytovými jednotkami, přičemž podlahová plocha bytu nesmí překročit 45 m2.

Podmínkou je koncepce sdílených prostor pro obyvatele domu a dostupnost terénních sociálních služeb. Cílovou skupinou projektů jsou senioři s průměrným měsíčním příjmem do jednonásobku průměrné měsíční mzdy, resp. 1,2 násobku v případě dvoučlenné domácnosti.

Odbor rozvoje a investic magistrátu vytipoval v Prostějově dvě lokality, Knihařskou a Partyzánskou ulici. „Rada města schválila zahájení prací na studiích. Na akci musí být zpracována projektová dokumentace a vydáno pravomocné stavební povolení, které jsou dokládány k žádosti o dotaci,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. V Knihařské ulici by se jednalo o přestavbu stávajícího domu, v Partyzánské by vznikl nový objekt. Město na zahájení projekčních prací vyčlenilo z rezervy Rady částku 200.000 Kč.

Podporovanými aktivitami dotačního programu je nová výstavba, stavební úpravy stávajících objektů, které neslouží pro bydlení, nebo nástavby či přístavby. Dotace je poskytována ve výši 650 tisíc Kč na bytovou jednotku, celková výše dotace však může být maximálně 500 tisíc EUR, což při kurzu 27 Kč/EUR činí 13,5 milionů Kč. Vyhlašovatelem dotačního titulu Komunitní dům pro seniory v programu Podpora bydlení je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

„V případě, že nebude vyhlášen patřičný dotační program, jsme rozhodnuti, že výstavbu budeme dotovat z vlastních zdrojů. Zájem obyvatel o tyto domy je eminentní,“ konstatoval primátor Miroslav Pišťák. (ber)

Poslat nový komentář