Komunitní dům pro seniory? Město má dvě vhodné lokality

Komunitní dům pro seniory? Město má dvě vhodné lokality
ilustrační foto mapy.cz

 

Rada města Prostějova vzala na vědomí odborné informace o lokalitách, které připadají v úvahu pro vybudování komunitního domu, resp. domů pro seniory. Z jedenácti vytipovaných lokalit vyhovují v této chvíli dvě, na nichž by se mohlo zařít stavět okamžitě. Magistrát nyní eviduje 400 žádostí o byt v takovém domě. 

Vedení města hodlá výstavbu domů pro seniory řešit co nejrychleji a využít již nejbližší dotační výzvu. Radní proto projednali situování prvního domu do oblasti ulic Sušilova – Sádky nebo Holandská – J. V. Myslbeka. „Ostatní vytipované lokality budou předmětem dalšího posouzení nejen z hlediska stavebně technického, ale zejména vhodnosti z pohledu budoucích klientů-seniorů,“ podotkl radní Jaroslav Šlambor a dodal, že výstavba domů bude s největší pravděpodobností probíhat postupně tak, aby byly v maximální míře využity dotační možnosti. 

Za velmi vhodné místo radní považují umístění stavby v ulici Okružní, kde město Prostějov vlastní zhruba 2,5 ha pozemků. Aktuální územní plán města zde však výstavbu tohoto typu objektu zatím neumožňuje, řešení by měla přinést až první změna územního plánu, s jejímž přijetím se počítá nejdříve v příštím roce. „V této lokalitě plánujeme vybudovat park a již zmíněné komunitní domy. Ovšem kvůli potřebě změny územního plánu není reálné, aby do termínu vypsání dotační výzvy v roce 2016 bylo zajištěno stavební povolení," vysvětlil  Šlambor s tím, že povolení je nezbytnou součástí žádosti. 

Podle podmínek ministerstva pro místní rozvoj musí mít komunitní dům pro seniory minimálně 10, maximálně však 25 bytových jednotek. Podlahová plocha nesmí překročit 45 m2. Plocha sdílených prostor musí být koncipována s ohledem na počet obyvatel domu, minimálně musí činit 40 m2. Dotace je poskytována ve výši 650 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku. "V současné době máme 400 žádostí o byt v komunitním domě, takže bychom jich při největší kapacitě 25 míst měli postavit 16," dodala náměstkyně primátora Alena Rašková, podle níž se msto touto cestou chce vydat. "Ideální by bylo postavit každý rok jeden takový dům," konstatovala Rašková. (ber)

Komentáře

Komunitních domů pro seniory by se pár vešlo do prostoru bývalých Jezdeckých kasáren a územní plán tomu nebrání a pokud by se začlo rekonstrukcí hlavní budovy, tak se zabije pár much současně.... Každé patro hlavní budovy tam obsahuje dva velké sály (celkem 6) jako společenskou místnost, či jídelnu, či dílnu... a rostou tam stromy v zahradě... 25 bytových jednotek po 650t. dotace, to je celkem 16 milionů, že? To není málo... a v jedné bytové jednotce může být jeden ubytovaný nebo víc?  je to na diskuzi (HN)

Řešit situací " co nejrychleji" v době, kdy už je 400 žádostí,to je důkaz, jak se o seniory s pečlivostí jim vlastní pečuje radniční kolaice. Již při 50 nevyřízených žádostích měli bít na poplach, ale bylo hodně jiné práce, že? Pletichy s KASCem, které skončily u soudu, taky boj o křesla v Radě města. Na takové kraviny, jako jsou senioři prostě nebyl čas. Což tak jim udělat exkurzi do Olomouce na Den otevřených pecí ?

Hned se jim bude líbit tam, kde jsou......

Poslat nový komentář