Dům hrůzy v Husově náměstí je stále nebezpečný!

Dům hrůzy v Husově náměstí  je stále nebezpečný!
Foto archiv PvNovinky.cz
Další fotky: 
Dům hrůzy v Husově náměstí  je stále nebezpečný!

 

Už několik let je zchátralá budova bývalého hotelu v Husově náměstí trnem v oku nejen kolemjdoucím. Jak se zdá, řešení je na dlouhé lokte. S majitelkou se pokouší komunikovat stavební odbor prostějovského magistrátu. Může nařídit i demolici.

Majitelé nechali kolem domu před časem vybudovat bednění, které má zabránit pádu omítky a cihel ze zchátralé stavby. Bednění ale pomalu pozbývá funkčnosti a hrozí pád cihel a dalšího materiálu na přilehlé chodníky. Už vloni v září odbor na dotaz ohledně stavu budovy odpověděl následovně.

"Stavebnímu úřadu Magistrátu města Prostějova je stav objektu č. pop. 2108, Husovo nám. 28, na pozemku parc. č. 3865 v katastrálním území Prostějov, který je ve vlastnictví Renaty Zapletalové znám. Na základě několika provedených kontrolních prohlídek bylo vlastníku stavby nařízeno dle § 135 stavebního zákona provedení zabezpečovacích prací na předmětné stavbě. Dále k této věci stavební úřad uvádí, že stav předmětné stavby je i nadále sledován a v případě zjištění hrozícího nebezpečí z jejího stavu, budou s vlastníkem stavby zahájena další patřičná správní řízení dle stavebního zákona," zní odpověď. Jenže po víc než půl roce je situace stejná, ba horší.

„Budova bývalého hotelu na Husově náměstí je ve velmi špatném stavu a doslova se rozpadá. Provizorní řešení jakéhosi "bednění", které zachycuje padající omítku a cihly nám již nějaký rok nepřipadá příliš bezpečné, na chodník i tak odpadají velké kusy zdiva. Navíc bednění se již prohýbá, desky praskají, dnes jsme zaznamenali jednu zcela vyvěšenou do chodníku. Myslím, že ohrožení chodců je zde značné, zejména našich dětí, které tudy vodíme ze školky,“ popisuje stav objektu na webu města jeden z občanů.

„Vlastník stavby k dnešnímu dni nepředložil stavebnímu úřadu žádný záměr k rekonstrukci či přestavbě tohoto domu. Stavební úřad provedl již několikrát kontrolní prohlídku technického stavu budovy a vyzval vlastníka k provedení udržovacích a zebezpečovacích prací. Stavební úřad nemůže však donutit stavebníka k provedení stavebně investičního záměru. V tomto případě stavební úřad provede další kontrolní prohlídku a bude postupovat podle § 133 a 135 zákona č. 183/2006 Sb.( stavební zákon) a případně nařídí vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací. Pokud by technický stav dosáhl takového stupně, že by hrozilo zřícení objektu, stavební úřad nařídí neodkladné odstranění stavby,“ nechal se slyšet stavební úřad tentokrát.

Doufejme, že ke zrychlení příslušných kroků nepřispěje fakt, že padající zdivo někoho zraní. (ber)

Komentáře

To je překvapení! Tak na nešťastném Husově náměstí jsou domy hrůzy dva? Ta škola, co je tam zpackaná dotace a ještě tento hotýlek? Není toho na jedno náměstíčko trochu moc? 

Poslat nový komentář