AD: PRACH - Prostějov je nejšpinavějším městem kraje

AD: PRACH - Prostějov je nejšpinavějším městem kraje
Sázení stromů – foto archiv.

Na extrémně znečištěné ovzduší v Prostějově upozornil portál Prostějovských Novinek jako první médium už začátkem letošního roku. Šokovaní čtenáři se oprávněně ptají – jak hodlá tento nelichotivý stav město řešit?

Znečištěné ovzduší a prašnost je problémem, který nelze okamžitě eliminovat. Zlepšování životního prostředí je dlouhodobým úkolem vedení města, dílčí nápravy neutěšeného stavu probíhají operativně. Jedním z opatření, které se daří úspěšně uvádět do života, je omezení nepříznivého vlivu městské hromadné dopravy. V loňském roce odstartoval projekt financovaný částečně z Regionálního operačního programu zaměřený na zkvalitnění MHD. Firma FTL zakoupila a zařadila do provozu ekologické autobusy, které jezdí na zemní plyn. Vozový park ekologických vozidel bude postupně dál rozšiřovat. 

Dalším opatřením ke zkvalitnění ovzduší je rozšiřování a obnova zeleně. Odbor životního prostředí vyhledává vhodné pozemky pro osázení zelení a trávou k vytvoření zábrany proti prachu. Zlepšit životní prostředí obyvatel Prostějova je dloudobým projektem, jehož cílem je nová výsadba a regenerace zeleně v lokalitách, které jsou ohroženy spadem zdraví škodlivých částic. Jedna ze zamýšlených lokalit je v průmyslové zóně mezi ulicemi Kojetínská a Kralická, další pak v místní části Domamyslice v ulici V Loučkách. 

„Naším záměrem je vytvořit jakýsi zelený prstenec kolem města. Odbor životního prostředí zpracovává studii, kde by bylo potřebné zeleň vysadit a omezit prašnost. Můžeme dosáhnout na dotaci a částečně tak pokrýt odhadované náklady, které činí kolem jednoho milionu korun,“ vysvětlila místostarostka Ivana Hemerková s tím, že další lokality vhodné k revitalizaci zeleně jsou i ve Vrahovicích. 

Nemalý podíl na zkvalitňování životního prostředí má i Okrašlovací spolek města Prostějova, jehož prioritou je výsadbou zeleně. „ Za čtyři a půl roku své činnosti jsme vysadili více než devadesát stromů různých druhů a v různých lokalitách, nejčastěji v okolí školek, panelových domů, ale také v biokoridoru Hloučela, v Botanické zahradě či v zahradě PAXu u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici. Výsadba stromů tedy patří k tradiční činnosti Okrašlovacího spolku, jejímž smyslem je zlepšení životního prostředí ve městě a zpříjemnění pobytu občanům,“ ozřejmila předsedkyně okrašlovacího spolku Milada Sokolová dlouhodobé snahy.  

Další organizací, které není zhoršující se životní prostředí lhostejné, jsou ochránci přírody Ekocentra Iris. Ti se rovněž podílejí na nové výsadbě v různých lokalitách města, pečují o zeleň a trpělivě provádějí i další záslužnou činnost – učí lásce k přírodě mládež a zapojují jí do všech aktivit za zlepšení životního prostředí.    

(jap)

 

 

První článek:

PRACH: Prostějov je nejšpinavějším městem kraje

Poslat nový komentář