Město vyhlásí soutěž na dodávku elektřiny a plynu

Město vyhlásí soutěž na dodávku elektřiny a plynu
ilustrační foto internet

 

Schválením Rady města Prostějova byla zahájena příprava zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov." Předmětem zakázky je dodávka energií pro město, objekty mateřských a základních škol, ZUŠ, Sportcentrum, Domovní správu, Národní dům a Městské divadlo. Předpokládaná hodnota zakázky je 30 milionů korun bez DPH ve stanoveném termínu realizace 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.

Magistrát zajišťuje nákup silové elektřiny pro město Prostějov a jím zřizované příspěvkové organizace již od roku 2010, kdy poprvé využil elektronické aukce. "V následujících dvou letech jsme nákup elektrické energie realizovali prostřednictvím komoditní burzy, v roce 2013 město poprvé nakoupilo i levnější zemní plyn," vysvětlil Jiří Pospíšil, náměstek primátora. K nákupu se postupně přidávají další organizace a nárůst objemu zakázky tedy významně roste. Zatímco v roce 2011 činila hodnota veřejné zakázky 2,5 mil. Kč, v roce 2014 to bylo již 30 mil. Kč (soutěženo na dva roky). V současnosti město Prostějov zajišťuje levnější dodávky elektřiny a zemního plynu do více jak 300 odběrných míst 19 organizací. Vzhledem k vysokému objemu zakázky hodlá město ušetřit náklady na burzovní obchod a na činnosti dohodce (0,6% a 0,72%) a zrealizovat nákup vlastními silami.

Úspory za zemní plyn v realizovaném burzovním obchodu v roce 2013 činily 3 099 000 Kč, u silové elektřiny se jednalo o úsporu ve výši 976 956 Kč. "Vzhledem k již nízkým cenám silové elektřiny a zemního plynu bude naší snahou udržet stabilní ceny i pro další roky. Náklady na burzu by tak cenu opět navyšovaly, proto jdeme cestou výběru dodavatele prostřednictvím veřejné soutěže," dodal Jiří Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář