Pozor! Kde nepůjde proud?

Pozor! Kde nepůjde proud?
ilustrační foto

Důvodem odstávky jsou práce na zařízeních distribuční soustavy.

Dne 13. 5. 2019 od 7:30 do 11:30 hodin bude vypnutá oblast: Prostějov Krasice - ul. Plumlovská - pravá strana od ul. J. Lady po ul. Legionářská vč. barvy-laky, stavebnin, levá strana s č. 151 a zahradou, parc. č. 85/12, celé ulice: Zlechovská, Na Vyhlídce, Na Okraji, Kosířská, Hloučelní, Svolinského č. 3 a 5, J. Lady č. 1-5 + restaurace ŠNYT - PV s.r.o.

Dne 15. 5.2019 od 7:30 do 15:00 hodin bude vypnutá oblast: Žižkovo nám. č. 12 - 16.

Dne 15. 5. 2019 od 7:30 do 11:30 hodin bude vypnutá oblast: část sídl. Svobody – obytné domy č. 44-52, 54-61, 62-70, 71-76, č. 53 (MŠ, prodejna, prádelna, čistírna, kotelna), dále garáže, autoservis, vodárna a pekárna u zastávky na ul. Plumlovská.

Dne 16. 5. 2019 od 7:30 hod do 16:00 hodin bude vypnutá oblast: jednostranně ul. Drozdovice č. 9 - 39a.

Dne 17. 5. 2019 od 7:30 hod do 14:30 hodin bude vypnutá oblast: ul. Olomoucká č. 21 a 23.

Dne 17. 5. 2019 od 7:30 hod do 11:30 hodin bude vypnutá oblast: sídl. Svobody – obytné domy č. 7-8, 9-10, 11-20, č. 21 včetně MŠ, prodejny a č. 3967, dále č. 22-25, 26-29, 30-33, 38-43. (red)

Vyjádření společnosti E.ON:

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy

projednat se společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg /.

Děkujeme za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

Poslat nový komentář