Strategická energetická koncepce města 2013 - 2033

Strategická energetická koncepce města 2013 - 2033
ilustrační foto internet

 

Rada města Prostějova rozhodnutím z poslední schůze doporučila Zastupitelstvu přijmout Územní energetickou koncepci Statutárního města Prostějova 2013 – 2033. Povinnost přijmout koncepci ukládá statutárním městům zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

"Obsahem koncepce je mimo jiné rozbor možných zdrojů a způsobu nakládání s energií, centralizované zásobování teplem, hodnocení využitelných úspor, priority a cíle energetického hospodářství území," shrnul náměstek primátora Zdeněk Fišer s tím, že jde o koncepci na dalších 20 let. 124 stránková koncepce analyzuje současnou spotřebu energií, úroveň cen tepla a vyčísluje dostupný potenciál možnosti úspor. "Naším dlouhodobým cílem je zefektivnění provozu tepelného hospodářství vedoucí ke snížení cen tepla pro obyvatele. Jednou z cest je využití kogeneračních jednotek, zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla, u kterých je energie vstupního paliva využita až z devadesáti procent," vysvětlil Fišer. (red)

Poslat nový komentář