Škola kvapem opustila divadlo

Škola kvapem opustila divadlo
Foto

 

V úterý 23. června před devátou hodinou se otevřely všechny únikové východy městského divadla a skupiny žáků spolu s pedagogickým doprovodem svižným krokem opustily budovu. Nebylo to proto, že by se nečekaně rušilo divadelní představení, naopak se jednalo o plánovanou a předem připravenou akci. Městské divadlo ve spolupráci s Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova zorganizovalo cvičnou evakuaci divadelního sálu. 

„Cvičná evakuace je podrobně popsána v požárním evakuačním řádu, všichni pověření pracovníci musí přesně vědět, co mají v daném okamžiku dělat. Ale jen praktická zkouška nám mohla ukázat, zda teorie na papíře v praxi obstojí,“ řekl vedoucí technického provozu František Taberý.

A jak to dopadlo? Všech 532 osob opustilo budovu za dvě minuty. V průběhu samotné evakuace nenastaly žádné zásadní problémy, jen budou upřesněny některé pokyny pro osoby, které evakuaci uvnitř budovy řídí.

„Chtěla bych moc poděkovat za vstřícnost a spolupráci všem bývalým kolegům z reálky. Žáci a učitelé měli příležitost dozvědět se něco z historických a technických zajímavostí divadla, viděli i funkční zkoušku železné protipožární opony, o které asi neměli tušení, že ji v divadle máme. A stali se součástí malé historické události, nikdo z pamětníků si na nějakou cvičnou evakuaci nepamatuje. Moc děkujeme také za pomoc a asistenci Městské policii a Janu Ptáčkovi ze Vzdělávacího institutu,“ doplnila Jana Maršálková, ředitelka divadla. (md)

Poslat nový komentář