Finanční podporu dostanou psychotici i Jistota

Finanční podporu dostanou psychotici i Jistota
ilustrační foto

 

Rada města Prostějova schválila poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory v sociální oblasti z rozpočtu města Prostějova na rok 2014, a to formou rozpočtového opatření z rezervy Rady města.

„Schválili jsme příspěvek ve výši 50 tisíc korun Charitě Prostějov na činnost Denního stacionáře pro osoby s psychickým onemocněním. Příspěvek bude využit na mzdu pracovníka v přímé péči a s tím spojené další náklady,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková.

Z prostředků Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova byla radními schválena veřejná finanční podpora občanskému sdružení Romodrom ve výši 3 tisíc korun. „Prostředky budou určeny na kofinancování projektu Rodinné centrum pro vzdělávání Prostějov – alikvotní pokrytí položky osobních nákladů na mzdu asistenta pedagoga,“ vysvětlila Rašková. Obecně prospěšná společnost Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA pak obdrží od města veřejnou finanční podporu 10 tisíc korun na zajištění rehabilitace žáků ve Výšovicích. Oba posledně jmenovaní žadatelé již v tomto roce získali pětitisícový grant z projektu Zdravé město Prostějov. (red)

Poslat nový komentář