Finanční úřad přednášel na odborném semináři Okresní hospodářské komory Olomouc

Finanční úřad přednášel na odborném semináři Okresní hospodářské komory Olomouc
ilustrační foto znak OHK

Dne 8. 12. 2015 uspořádala Okresní hospodářská komora Olomouc ve spolupráci s Finančním úřadem pro Olomoucký kraj odborný seminář Informační podpora ke kontrolnímu hlášení a k elektronické evidenci tržeb. Odborný seminář se uskutečnil v aule Obchodní akademie Olomouc.

Tématem semináře bylo kontrolní hlášení, které bude zavedeno již od 1. ledna roku 2016, související legislativa, postup vyplnění příslušného formuláře a sankční systém. Dalším tématem byla elektronická evidence tržeb. Veškeré tyto informace si přišlo vyslechnout celkem 22 účastníků, mezi nimiž byli zástupci různých firem, škol a i osoby samostatně výdělečně činné.
„Ze strany účastníků byla tato akce hodnocena velmi pozitivně, a pokud bude zájem o informace, které se týkají kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb nadále velký, uspořádá Okresní hospodářská komora Olomouc ve spolupráci s Finančním úřadem pro Olomoucký kraj další odborný seminář s novinkami k výše zmíněným tématům,“ uvedla Veronika Kotullová, tisková mluvčí Finančního úřadu pro Olomoucký kraj. (red)

Poslat nový komentář