Interpelace zastupitele Františka Frömla k nepravdivým informacím a pomluvě na tiskové konferenci rady města

Interpelace zastupitele Františka Frömla k nepravdivým informacím a pomluvě na tiskové konferenci rady města
Foto Změna pro prostějov

 

Zastupitel František Fröml předal redakci své vyjádření k informacím, které zazněly na radě města. Přetiskujeme je v plném znění.

Na tiskové konferenci po dvanácté Radě města Prostějova byla pronesena účelová nepravda s cílem dehonestovat mne jako udavače poškozujícího město. Nebyla to pravda!

Nežaloval jsem město, ani územní plán. Hájil jsem zájem města, které bylo patrně poškozeno o částku asi 1,5 mil. Kč. Na vině je klientelismus sloužící vlivným osobám v pozadí k ovlivňování územního plánu. I když tuším, kdo je původcem, podal jsem pouze oznámení na podezření na neznámého pachatele z trestného činu "sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky". Předpokládám, že pokud dojde k soudnímu řízení, nenechají "pěšáci" vinu na sobě a označí skutečného organizátora.

Už půl roku se marně snažím otevřít otázku chyb a nevyřešených problémů územního plánu. Když upozorním na cokoli, obrana odpovědných osob je vždy stejná. Kde chybí protiargumenty, nastoupí účelová pomluva, že si pouze vyřizuji osobní účty a následná ignorace. Vylobované nevhodné záměry se protlačují s odkazem na platný územní plán a diskuse se nepřipouští.

Nápravu tohoto neúnosného stavu jsem očekával v novém výběrovém řízení na zpracovatele 1. změny územního plánu. Když jsem ale zjistil, že zadavatel vypracoval znovu zadávací podmínky ve prospěch stále stejného projektanta, začal jsem se o věc zajímat. V průběhu tří měsíců jsem si vyměňoval korespondenci s panem primátorem a jeho náměstkem, kde jsem upozorňoval na skutečnosti z minulosti, které budí podezření na trestní čin, a na diskriminační podmínky nového zadávacího řízení. Navrhoval jsem řešení k nápravě.

Díky mému tlaku byly diskriminační podmínky mírně změkčeny. Patrně díky tomu se do těchto podmínek nečekaně vešla nevyzvaná arch. kancelář, která ostře sledované výběrové řízení vyhrála, s nabídkou o 38%, to je o 180 tisíc Kč nižší, než podal očekávaný vítěz.

Kauza mohla skončit. Klientelismus na radnici ale zafungoval dál. Protěžovaný autor územního plánu na mne podal stížnost na komoru architektů za poškození dobého jména, že jej pomlouvám u klienta. Jako důkaz dodal korespondenci mezi mnou - členem městského zastupitelstva a panem primátorem a jeho náměstkem. Naše interní komunikace se stala věcí veřejnou a já 2 dny po tom, co jsem se to dověděl (a náprava nebyla sjednána), jsem splnil svou povinnost ze zákona a podal trestní oznámení.

Nabízí se otázky:

- Jak se k těmto interním materiálům dostal zájemce soutěžící o veřejnou zakázku ještě před podáním nabídky?

- kdo je jeho klientem - pan primátor a jeho náměstek, nebo město Prostějov, jehož zastupitelé nesou soukromoprávní zodpovědnost a mají právo a povinnost upozorňovat na skutečnosti, které se staly a které mohou nastat?

- Proč jsem místo dokladů o výběrovém řízení na zpracovatele ÚP dostal od magistrátu pouze odkaz na organizátora řízení - společnosti RTS a.s.? V obchodním rejstříku jsem si ověřil, že v minulosti byla mezi organizátorem a vítězem výběrového řízení vazba a proto jsem tento doklad ani nežádal.

Nakonec k poškození dobrého jména skutečně došlo - ale mého! Aby vedení radnice zlehčilo závažnost trestního oznámení na neznámého pachatele, pomluvili mne před novináři, že jsem jsem se neúspěšně zúčastnil několika architektonických soutěží v Prostějově. Já naposledy soutěžil před 23 lety a že tehdy vyhrál architekt Zajíc, bylo asi dobře, protože jsem v té době byl členem Rady města Prostějova. Sportovně společenské centrum v Jezdeckých kasárnách z r. 2013 nebyla dle DR ČKA architektonická soutěž. Hrátky kolem pozemků Jezdeckých kasáren mi připomínají jinou skrytou kauzu kolem koupaliště na Kostelecké ulici. O zakázku města Prostějova ve výběrovém řízení jsem se ucházel naposledy v roce 2001. Do dalších výběrových řešení jsem už potom nešel, protože od roku 2000 existuje na prostějovské radnici silný klientelismus. Klientelistická skupina, napojená na vlivné osoby, navzájem kooperuje a získává výhody při získávání městských zakázek dodnes.

František Fröml

Komentáře

 Je to tak,ale lidé to stále nechtějí vidět.

Svatá pravda!

Poslat nový komentář