Na provoz městské dopravy doplatí městská kasa devatenáct milionů

Na provoz městské dopravy doplatí městská kasa devatenáct milionů
ilustrační foto

 

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit v rozpočtu města Prostějova na rok 2015 částku 19,214 milionů korun jako úhradu prokazatelné ztráty v MHD. Oproti letošnímu roku, kdy úhrada činila 18,902 milionů, jde o navýšení o 312 tisíc korun, což činí přibližně 1,6%.

Prokazatelná ztráta je na základě zákona o veřejných službách v přepravě cestujících rozdílem mezi ekonomicky oprávněnými náklady včetně přiměřeného zisku a tržbami. „Při rozhodování jsme vzali v potaz kvalifikovaný odhad nákladů a příjmů, předloženou dopravcem. S ohledem na předpokládaný vývoj finančních nákladů v příštím roce, který je podložen snadno ověřitelnými makroekonomickými vlivy, je žádost o navýšení prokazatelné ztráty zcela oprávněná,“ uvedla Alena Rašková, náměstkyně primátora.

Výše odhadovaných nákladů dopravce vychází z míry inflace jednotlivých komodit očekávané Českou národní bankou pro rok 2015 ve výši 2%, především pohonných hmot, materiálu a některých služeb.

Přitom je zohledněn vstřícný krok dopravce, který již od 31. srpna tohoto roku rozšířil linky MHD na základě požadavků občanů města do průmyslové zóny a místní části Domamyslice. Tím dochází k rozšíření počtu najetých kilometrů o 15 tisíc kilometrů, celkový odhad počtu najetých km MHD pro rok 2015 je 800 tisíc kilometrů.

Městskou hromadnou dopravu v Prostějově provozuje společnost FTL – First Transport Lines a.s., a to na základě rámcové smlouvy o úhradě prokazatelné ztráty uzavřené s městem Prostějov na období do konce roku 2023 a konkretizované smluvními dodatky vždy na období příslušného kalendářního roku. Předmětem této smlouvy je provozování 15 linek městské hromadné dopravy, a to za úhradu prokazatelné ztráty, která jejich provozem vznikne. (red)

Poslat nový komentář