Máte potíže s cestováním? Nevezmou vás s kočárkem? Stěžujte si FTL!

Máte potíže s cestováním? Nevezmou vás s kočárkem? Stěžujte si FTL!
ilustrační foto ftl.cz

V poslední době se do redakce PvNovinek dostalo několik stížností na cestování v autobusech prostějovské MHD. Maminky si stěžují zejména na jednání řidičů, kteří jim neumožnili jízdu s kočárkem. O vyjádření redakce požádala ředitele FTL- divize Bus Jiřího Hlocha.

„Podmínky pro přepravu kočárků v autobusech MHD upravují Smluvně přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Mimo jiné dětský kočárek s dítětem lze přepravovat, pokud to obsazenost vozidla dovoluje. Ve vozidle smí být přepravován jen jeden kočárek, pověřená osoba může povolit přepravu dalších kočárků, pokud to provozní poměry na lince dovolují. Řidič vozidla může přepravu dětského kočárku v době zvýšených nároků na přepravu odmítnout,“ informoval Jiří Hloch.

„Je v našem zájmu, aby chování řidičů a jejich přístup k cestujícím byl na co nejvyšší rofesionální úrovni. K tomu slouží pravidelná školení, jejichž součástí je i výše zmiňovaná problematika. Ve většině případů se potom daří těmto konfliktům předcházet, ale nedá se předcházet zkratovitému jednání jedinců, kteří potom kazí pohled na práci všech ostatních. Přitom ve většině případů mohou být výhrady řidičů oprávněné a chyba je pouze v komunikaci. Samozřejmě to platí i naopak. Naší snahou je eliminovat i tyto případy a pokud nám cestující předá informace o incidentu (linka, spoj, čas události), řešíme jej s konkrétním řidičem,“dodal ředitel.

Obecně tedy platí, že pokud je cestující s něčím nespokojen v průběhu své přepravy autobusem, měl by to sdělit dopisem, e-mailem, telefonicky apod. přímo provozovateli služby. Musí uvést údaje sloužící i identifikaci svého problému. Bez zpětné vazby nelze situace projednat s konkrétním pracovníkem. (ber)

Přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje www.kidsok.cz) v čl.6 odst.6, i:

"Přeprava dětských kočárků:a) dětský kočárek s dítětem lze přepravovat, pokud to obsazenost vozidla dovoluje. V době snížených nároků na přepravu též kočárek prázdný. Ve vozidle smí být přepravován jen jeden kočárek, pověřená osoba může povolit přepravu dalších kočárků, pokud to provozní poměry na lince dovolují. Řidič vozidla může přepravu dětského kočárku v době zvýšených nároků na přepravu odmítnout, zejména v době přepravních špiček, je-li vozidlo prohlášeno za obsazené. Přeprava dětských kočárků s dítětem i bez dítěte je vyloučena ve speciálním cyklobusu DPMO,b) nástup s kočárkem je dovolen jen se souhlasem pověřené osoby. Požadavek na nástup cestující s kočárkem signalizuje pověřené osobě na zastávce zdvižením ruky nebo ústně. Souhlas či nesouhlas s nástupem projeví pověřená osoba posunkem nebo ústně,c) dětský kočárek se přepravuje pouze na určeném místě označeném na vnější straně dveří vozidla symbolem kočárku,d) cestující je povinen zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u kočárku po celou dobu přepravy. Průjezd kočárku vozidlem není dovolen,e) cestující s dětským kočárkem může vystoupit z vozidla jen s vědomím pověřené osoby a určenými dveřmi. Výstup z vozidla cestující s kočárkem oznámí pověřené osobě použitím signalizačního zařízení (dvojí krátké stisknutí tlačítka „Znamení k řidiči“) nebo ústně."

Poslat nový komentář