Rada přiklepla granty Zdravého města pro rok 2014

Rada přiklepla granty Zdravého města pro rok 2014
ilustrační foto internet

 

Rada města projednala poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků projektu Zdravé město Prostějov a doporučila Zastupitelstvu schválit granty ve výši 90 tisíc korun.

Granty ve výši 10 tisíc získaly na svou činnost  SONS, Muzeum a galerie Prostějov a  Městská knihovna Prostějov. „Osm tisíc pak Lenka Sehnalová na propagaci Nordic Walking a ZŠ a MŠ Jana Železného na úhradu nákladů spojených s organizací 5. ročníku Štafety přátelství a zdraví,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková.

Šest tisíc získal Klub přátel školy při ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského na úklid parčíku na ul. Čs. arm. sboru ve Vrahovicích a Jana Šmudlová na organizaci jednodenního výletu pro seniory. Po pěti tisících rada přidělila ČSOP RS Iris, Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Střední škole, základní škole, mateřské škole JISTOTA a Romodromu, o. p. s.

Dva tisíce získal Oblastní spolek Českého červeného kříže na  pronájem přednáškového sálu v Národním domě Prostějov na módní přehlídku ručně vyrobených oděvů i šperků „Tvořím, tedy jsem.“  (red)

Poslat nový komentář