Hasiči varují před vypalováním trávy

Hasiči varují před vypalováním trávy
ilustrační foto

 

Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může snadno vymknout kontrole a způsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí.

Velkým nešvarem stále zůstává vypalování suché trávy, které již v mnoha případech zapříčinilo zejména u starších občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty na lidských životech. Aby se vám nestala podobná nepříjemnost, respektujte zákaz vypalování trávy a porostů, za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději vůbec nerozdělávejte. Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí, ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním zeminou, oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi, oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit. „Pamatujte, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,“ upozornila mluvčí HZS Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková. Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. (red)

Poslat nový komentář