V Prostějově se slibovalo a předávaly medaile

V Prostějově se slibovalo a předávaly medaile
ilustrační foto

 

V pondělí 1. prosince 2014 od 10:00 hodin proběhl v Prostějově v obřadní síni slavnostní slib nových příslušníků a předávání medailí "Za věrnost" II. stupně a "Za věrnost" III. stupně. 

Slavnostní dopoledne bylo rozděleno na dvě části. V první části složili noví příslušníci, kteří nastoupili k Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje v průběhu roku 2014, služební slib, ve druhé části obdrželi příslušníci, kteří u sboru slouží 20 a více nebo 10 a více let medaile "Za věrnost" II. stupně a medaile "Za věrnost" III. stupně.

Slib skládalo 12 nových příslušníků, kteří ke sboru nastoupili v průběhu roku 2014. Z Prostějova to byl Michal Hrubý. 

Medaile "Za věrnost"  II. stupně jsou udělovány za ocenění příkladného plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 20 a více let. Z PS Prostějov ji obdržel Pavel Jarmar, který u sboru slouží  více než pětadvacet let. Je nejen hasičem, ale  trenérem sportovního družstva požární stanice v Prostějově a krajského reprezentačního družstva v požárním útoku. 

Medaile Za věrnost III. stupně jsou udělovány za ocenění příkladného plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 10 a více let. Z PS Prostějov byla udělena dvěma hasičům. Josef Hrazdira  nastoupil ke sboru v roce 1997, Ladislav Kadlčík  pracuje v profesionální požární ochraně už více než 19 let. (red)

Komentáře

Hasiči si zaslouží naši úctu.

Poslat nový komentář