Město chce darovat pozemky pod požární stanicí hasičům

Město chce darovat pozemky pod požární stanicí hasičům
ilustrační foto MMP

 

Rada města vyhlásila záměr bezúplatného převodu pozemků o celkové výměře 3.240 m2 z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Jedná se o pozemky pod budovami stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ve Wolkerově ulici v Prostějově.

„Pozemky v současné době hasiči užívají na základě smlouvy o výpůjčce. S ohledem na změnu právní úpravy soukromoprávních vztahů v souvislosti s novým občanským zákoníkem vycházíme vstříc žádosti na dořešení majetkoprávních vztahů,“ vysvětlil Jiří Pospíšil, náměstek primátora.V minulosti byl převod předmětných pozemků městem Prostějovem opakovaně řešen, a to formou směny a bezúplatného převodu za pozemky České republiky v katastrálních územích Stichovice a Mostkovice. V roce 2008 tehdejší zastupitelé směnu schválili, ovšem k realizaci nakonec nedošlo z důvodu oficiálního zájmu Ministerstva dopravy o pozemky v areálu neveřejného vnitrostátního letiště Stichovice. „Vedení města má každopádně maximální snahu situaci prostějovské požární stanice profesionálních hasičů řešit. Přihlížíme přitom ke skutečnosti, že jen za posledních pět let bylo z majetku České republiky převedeno prostřednictvím úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města 74 pozemků o celkové výměře 55.650 m2. Mimo jiné se jednalo o parcely v areálu zimního stadionu, rozsáhlé pozemky prostějovských sídlišť, komunikace a další,“ uzavřel Jiří Pospíšil.Náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí má podle podmínek města uhradit nabyvatel. (red)

Poslat nový komentář