Policejní pyrotechnici varují před pyrotechnikou!

Policejní pyrotechnici varují před pyrotechnikou!
ilustrační foto HZS

Policejní pyrotechnici před silvestrovskými oslavami připomínají hlavní zásady bezpečnosti. Především upozorňují na rizika při zacházení s pyrotechnickými výrobky nebo zábavní pyrotechnikou. Pyrotechnické výrobky je třeba umět použít. A nezapomeňte, alkohol a jiné drogy k pyrotechnice nepatří.

Kupujte pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině! Nákup provádějte pouze ve specializovaných obchodech, nikdy ne na tržištích! Hrozí zde navlhnutí prodávaných výrobků.
Zakoupené pyrotechnické výrobky ukládejte mimo dosah dětí.
Čtěte a dodržujte návod k použití.
Některé výrobky zábavní pyrotechniky je před odpálením zapotřebí řádně zajistit proti překlopení, aby odpalované části směřovaly vzhůru do volného prostoru!
Pozor na vlhkost. Zábavní pyrotechnika je vyráběna z papíru, který vlivem vlhkosti ztrácí svoji pevnost a při odpalu může dojít k roztržení a výmetu hořících částí do nepředvídatelných směrů.
Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí i zvířat.
Kinetická energie některých vystřelovaných pyrotechnických výrobků (zejména tzv. „kulových pum“) je dostačující k usmrcení člověka.
Při selhání odpalu vždy vyčkejte minimálně 10 minut (nebo dle návodu i více), než začnete s pyrotechnickým výrobkem znovu manipulovat! Nedodržení této zásady, je nejčastější příčinou úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou.
Nedodržením těchto zásad můžete přivodit sobě i okolí vážné zranění s doživotními nebo smrtelnými následky.
V součinnosti s dozorovými orgány pro kontrolu v oblasti pyrotechniky realizujeme několik namátkových kontrol u prodejců napříč republikou. Dozorovými orgány jsou především Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Česká obchodní inspekce a Celní správa ČR. (red)

Poslat nový komentář