Hasiči provádějí i státní požární dozor

Hasiči provádějí i státní požární dozor
ilustrační foto HZS Ol. kraje

Kontroly dodržování stanovených povinností na úseku požární ochrany jsou jedním z nástrojů, jak chránit zdraví a životy osob, což je základním posláním zákona o požární ochraně a celého Hasičského záchranného sboru ČR.

V roce 2015 bylo v Olomouckém kraji realizováno celkem 830 kontrolních akcí na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolami bylo v 1619 případech zjištěno porušení zákonných povinností. Zda byly tyto závady odstraněny, bylo zjišťováno kontrolními dohlídkami. Mezi nejčastěji zjištěné nedostatky patřily:

  • neprovádění kontroly dokumentace požární ochrany (aktualizace),
  • využívání chráněných únikových cest způsobem zvyšujícím požární riziko,
  • nepředložení dokumentace (požárně bezpečnostního řešení a kolaudačního rozhodnutí),
  • neoznačení HUP, HUV a hlavního vypínače el. energie,
  • nepředložení revize elektroinstalace a plynu.

V červnu 2015 byl zadán generálním ředitelstvím HZS ČR dlouhodobý úkol zaměřený na ochranu kulturního dědictví před požáry a jejich účinky. Hasiči v Olomouckém kraji provedli v této souvislosti 12 kontrol, kterými bylo zjištěno 24 nedostatků.

Na základě rozkazu generálního ředitele HZS ČR k provedení mimořádných tematických kontrol byly ve spolupráci s Policií ČR prováděny kontroly restauračních zařízení, klubů, zábavních podniků atd. Tyto kontrolní akce byly prováděny od října do prosince zejména v průběhu víkendů. “Při 36 kontrolách bylo zjištěno celkem 87 nedostatků (nejčastěji umístění a nepřístupnost přenosných hasicích přístrojů a neoznačení HUP, HUV a hlavního vypínače el. energie, neoznačení čísla tísňového volání apod.),“ upřesnila mluvčí olomouckých hasičů Vladimíra Hacsiková. (red)

Poslat nový komentář