Požární stanice v Konici má základní kámen

Požární stanice v Konici má základní kámen
foto HZS OLK

V pondělí 3. října 2016 byla v Konici na ulici Chmelnice slavnostně zahájena výstavba požární stanice Konice. Poklepání základního kamene se zúčastnili mimo jiné generální ředitel HZS ČR genmjr.. Ing. Drahoslav Ryba, hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil a starosta města Konice František Novák.

Smlouva o dílo na dodávku stavby nové požární stanice Konice byla podepsána začátkem srpna 2016. Zhotovitelem je společnost OHL ŽS, a. s. Cena díla dosáhne částky podle uzavřené smlouvy o dílo 44 415 418,66 Kč s DPH.

Dne 12. září 2016 bylo zhotoviteli předáno staveniště s tím, že předpokládaná doba realizace je 360 dnů ode dne předání staveniště (tj. na podzim roku 2017 by se měli profesionální hasiči z Konice nastěhovat do nového objektu). Příprava celé akce byla zahájena již v roce 2014. 

Výstavba nové požární stanice bude realizována na ulici Chmelnice v Konici. Město Konice vyšlo HZS Olomouckého kraje vstříc a nabídlo vhodnou lokalitu k výstavbě nové stanice včetně pozemku.

„Součástí nové požární stanice v Konici bude odpovídající zázemí pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb, tj. strojní, chemické, technické a spojové apod. Z finančního příspěvku Olomouckého kraje bude v areálu požární stanice vybudováno místo pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby,“ uvedla mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Současná požární stanice v Konici se nachází v budově, jejímž vlastníkem je město Konice. Jedná se o budovu v centru města, která byla vybudována v letech 1953 - 1958. Požární stanice nevyhovuje stavebně technickým řešením současným potřebám a požadavkům na vybavení a moderní mobilní požární techniku a navíc umístění budovy svým napojením na veřejnou komunikaci neumožňuje plynulý, rychlý a bezkolizní výjezd požární jednotky k zásahu. (red)

Poslat nový komentář