Hasiči si zacvičili. Na Forest Fire 2017

Hasiči si zacvičili. Na Forest Fire 2017
Foto HZS

Ve středu 31.5.2017 se úderem deváté hodiny rozehrálo jedno z největších cvičení složek Integrovaného záchranného systému nejen Olomouckého kraje. Tématem cvičení i s ohledem na nedávné reálné situace, byl zvolen rozsáhlý lesní požár v oblasti Staré Město – Kunčice, nedaleko Paprsku. 

Do cvičení kromě základních složek IZS se v součinnosti také zapojila mezikrajská výpomoc profesionálních kolegů HZS Pardubického kraje a Záchranného útvaru Hlučín, ale také mezistátní pomoc jednotek hasičů z Polska, horská služba, letecká hasicí služba, letecká pomoc vrtulníku Policie ČR s nasazením bambivaku, spolupráce se zástupci lesního hospodářství a další. Při likvidaci požáru byla nasazena také speciální technika včetně velkokapacitního čerpadla s dálkovou dopravou vody HSF , hasicí tank SPOT 55 a také využití bezpilotních prostředků a geoinformačních systémů GINA pro monitorování situace v místě zásahu. Cvičení proběhlo na dvě etapy předchozí den 30.5.2017 na stejném místě bylo realizováno cvičení štábu velitele zásahu v kooperaci s krizovými štáby ORP Šumperk a Olomouckého kraje v rovině ilustrace reálné situace a následného řešení s demonstrací vyslání sil a prostředků jako při ostrém zásahu.

„Celkově se cvičení účastnilo více jak dvě stě osob, více jak padesát druhů hasičské a jiné záchranářské techniky a téměř padesát jednotek z řad profesionálních a dobrovolných hasičů. S ohledem na rozsah mimořádné události a předpokládány dopad na zdraví a životy, majetek a životní prostředí byl požádán o koordinaci záchranných prací starosta ORP Šumperk a později i hejtman kraje,“ uvedl mluvčí HZS Olk Zdeněk Hošák.

„V ranních hodinách nedaleko skautského tábora u rekreační chaty Junior v obci Staré Město - Kunčice zpozorovali skauti požár hrabanky a lesního porostu. Vedoucí skautů ohlásil událost na linku 112, nebyl však schopen udat přesnou polohu požáru. Nejprve se společně skauti se svým vedoucím snažili požár uhasit, ale vyčerpaní a nadýchaní zplodinami hoření se vydali k táboru pro pomoc. Vzhledem k fyzickému a psychickému vypětí byli  dezorientováni a vydali  se špatným směrem. Požár se dále šířil pozemně i korunově severním směrem a postupem času byl zasažen lesní porost o rozloze více jak 10 ha. Vzhledem k postupu požáru došlo i k šíření skrytými podzemními vrstvami hrabanky. K rozšíření požáru přispěl i silný vítr. Na likvidaci požáru byly mimo jiné nasazeny jednotky požární ochrany dle poplachového plánu, využita je i přeshraniční pomoc z Polska,“ pospal simulovanou situaci.

Cílem cvičení bylo prakticky procvičit postup jednotek PO a dalších složek IZS při likvidaci rozsáhlého lesního požáru v nepřístupném terénu s využitím mezikrajské pomoci . (red)

 

Poslat nový komentář