Trocha srovnání aneb fenomén Prior

Trocha srovnání aneb fenomén Prior
ilustrační foto filokartie.cz
Další fotky: 
Trocha srovnání aneb fenomén Prior
Trocha srovnání aneb fenomén Prior
Trocha srovnání aneb fenomén Prior
Trocha srovnání aneb fenomén Prior

 

Od konce 60. let byly v centrech mnoha našich větších měst budovány obchodní domy, zejména OD Prior. Většinou se jednalo o radikální zásah do vzhledu městského jádra, stejně, jako tomu je v Prostějově.  U nás byla stavba zahájena v roce 1969, kdy byl zbourán blok obytných domů mezi nynějšími náměstími  E. Husserla a TGM. Vše dokumentují dobové pohledy.

Prostějovské  hlavní náměstí  lemují  historické domy, jejichž současný vzhled je ale většinou výsledkem stavebních úprav z přelomu 19. a 20. století. Tehdy Prostějov zažíval období rozkvětu - měl víc obyvatel než blízká Olomouc a byl největším městem s českou radnicí na Moravě. Podoba náměstí ze 60. let se příliš nezměnila od roku 1932, kdy byla provedena parková úprava v jeho středu.

Černobílý snímek zachycuje jižní stranu náměstí  s rodným domem básníka Jiřího Wolkera. Východní strana náměstí  si ještě uchovala původní vzhled.

Asi málokdo ví, že Prostějov patřil svého času k největším městům u nás, která se nemohla "pochlubit" pomníkem V. I. Lenina. Tento "nedostatek" byl posléze napraven a na prostranství před Novou radnicí byla na piedestal postavena bronzová socha v nadživotní velikosti. Troufnu si říci, že nikomu z nás nechybí…a navíc, dodnes městem kolují zkazky o její „vydařenosti“.  „Pamatuji se na oslavu prvního máje, kdy byla u prodejny tehdejší Levné obuvi velká tlačenice. Někdo totiž přišel na to, že z tohoto úhlu Ladik vypadá, jako by konal malou potřebu,“  zavzpomínala pro PvNovinky Dana H.   (ber)

 

Poslat nový komentář