Pět návrhů na logo města, které je nejlepší?

Pět návrhů na logo města, které je nejlepší?
ilustrační foto
Další fotky: 
Pět návrhů na logo města, které je nejlepší?
Pět návrhů na logo města, které je nejlepší?
Pět návrhů na logo města, které je nejlepší?
Pět návrhů na logo města, které je nejlepší?
Pět návrhů na logo města, které je nejlepší?

Boj o nejlepší logo města postupuje do dalšího kola. Radní zveřejnili pětici návrhů. Které se nejvíce líbí? Čeká nás hlasování.

Do soutěže o nejhezčí logo města se v jejím začátku přihlásilo sto dvanáct autorů. Komise pak svým výběrem do dalšího kola posunula devítku nejhezčích návrhů. Z těch následně rada města vybrala pětici, o které se domnívá, že by se obyvatelům města mohla líbit. V první polovině prázdnin autoři dostali za úkol návrhy dopracovat tak, aby bylo jasné, jak budou vypadat v elektronické podobě.

„Návrhy v jejich finální podobě jsou perfektní. Chtěli jsme, aby byly co nejjednodušší,“ komentovala jejich podobu náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Jednotlivá loga teď čeká hlasování veřejnosti. Lidé vyberou značku, která bude Prostějov dál provázet jak na propagačních materiálech, tak na úředních listinách. Hlasování proběhne na webových stránkách magistrátu.

„Podle reakce veřejnosti vybereme vítěze,“ uzavřela Hemerková. (kaa)

Foto: magistrát

Komentáře

Vážení radní města Prostějov.

 

Dovolte mi, abych se vyjádřil k průběhu a výběru nového loga města Prostějov. Když jsem dostal informace o tom, které návrhy zvítězily, napadla mne okamžitě myšlenka, kdo takové návrhy vybíral, kolik to ve skutečnosti bylo lidí, jak vypadaly ostatní návrhy a nakonec jaká je reakce odborníků a veřejnosti. 

Vůbec mne nepřekvapilo více negativních reakcí na předvybraná loga a způsob jakým byl výběr realizován.

Samozřejmě jsem neviděl další řešení, ale absolutně nevěřím tomu, že by všech dalších 120 řešení mělo být horších než ta vybraná. Mám za to, že radní posuzovali na logu pouze účelovost, tedy přítomnost nápisu "Prostějov" a zcela jim utekly jiné atributy společenského a estetického vnímání loga. Jsem přesvědčen, že dobré logo se dnes může stát, v záplavě nevkusu a zkažené reklamy, jedním z výborných propagačních a reprezentativních prvků města, a že na jeho výběru či předvýběru nemůže participovat jen pár lidí z radnice.

Už nyní je jasné, že celá akce hledání loga pro město Prostějov dávno přerostla hranici města a stala se sledovanou akcí v širším společenském kontextu.

Občané města by měli mít právo si vybrat sami a to ze všech návrhů (nebo alespoň z většího počtu vybraných návrhů než 5) a vyjádřit tak svůj občanský postoj a vztah k městu. Takový výběr přeci není možné přirovnávat k volbám, kde se delegují volební hlasy a celý proces je předem deklarován volebním programem a postoji volených. Zde nikdo, kromě pár radních, neví co je ve hře a také se k tomu nemůže vyjádřit. Jen těžko může pár lidí zastupovat estetické, kulturní i dobové postoje desítek tisíc obyvatel jako je tomu například u voleb.

 

Ing. Petr Ondruš

team1@seznam.cz

 

Poslat nový komentář