Biokoridor Hloučela slaví letos stovku

Biokoridor Hloučela slaví letos stovku
Foto archiv PvNovinky.cz

 

V roce 2014 slaví své významné výročí také městská příroda. Přesně před 100 lety, tedy v únoru 1914, schválila městská rada návrh středoškolského profesora Rudolfa Wolfa osázet břehy Hloučely v Prostějově. Rudolf Wolf svůj záměr připravil ve spolupráci s Františkem Havránkem, městským zahradním architektem a správcem hřbitova.

Po nezbytných úpravách terénu, dovezení hlíny, vybudování sítě cest i lávek, se mohlo koncem léta 1914 konečně přistoupit k samotnému sázení, do kterého se zapojil i profesor Wolf. Přesně před 100 lety byl dán základ existence prostějovské „zelené tepny“, biokoridoru Hloučela. „Tuto skutečnost budeme připomínat veřejnosti po celý letošní rok. V rámci seriálu akcí na Hloučele, nazvaných „Stoletá Hloučela“, proběhnou různorodé aktivity pro všechny věkové i zájmové skupiny. Kromě akcí na pomoc přírodě, exkurzí s odborníky a přírodovědných stezek pro děti, chystáme výstavu o historii Hloučely v Kovárně Ekocentra Iris. Budou vydány i speciální samolepky,“ uvedla Eva Zatroukalová z Ekocentra Iris. (red)

Poslat nový komentář