Stezky u Hloučele opraví renomovaná firma

Stezky u Hloučele opraví renomovaná firma
Foto MMP

 

Podněty občanů, kteří upozornili na zhoršující se průchodnost stezek vedoucích kolem říčky Hloučely za sídlištěm E. Beneše, budou řešeny. Prakticky neprůchodnou cestu, která dělala problémy zejména maminkám s kočárky, čeká rekonstrukce.

Odbor životního prostředí magistrátu města nechal zpracovat projektovou dokumentaci na opravu. „Jedná se o dosypání břehů a pěšin kolem říčky Hloučely v místech pohybu návštěvníků tohoto odpočinkového a rekreačního místa,“ upřesnila náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Radní odsouhlasili rekonstrukci břehů s tím, že zakázka bude zadána firmě Ing. Karel Klimeš, provádění staveb, Osek nad Bečvou. „Rozhodli jsme se tak na základě referencí a doporučení. Tato firma má zkušenosti s řešením obdobných problémů na větších vodních tocích, řece Moravě a Bečvě,“ zdůvodnila Hemerková. Podmínky jsou velmi přísné. Dodavatel, který bude provádět práce v prostředí biokoridoru a přímo v toku řeky, musí postupovat velmi citlivě, aby nedošlo k poškození biotopu vodních živočichů. Taktéž nesmí dojít k poškození zeleně. Veškerá mechanizace, která se bude pohybovat v toku, musí mít platnou technickou kontrolu, musí používat ekologické oleje a musí být provozována a ošetřena tak, aby nedošlo k ohrožení Hloučely. „Realizační stavební práce totiž budou probíhat částečně v korytě řeky. Dojde k odtěžení štěrkových lavic v toku a přesunu kameniva do míst ohrožených erozí,“ uvedla náměstkyně primátora. Nabídková cena za provedené rekonstrukční práce činí 216 tisíc korun bez  DPH. (red)

Poslat nový komentář