Aktualizace: Stromy na Hloučele kácí Povodí Moravy

Aktualizace: Stromy na Hloučele kácí Povodí Moravy
Foto čtenář

Do redakce doputovaly fotografie kácení na březích řeky Hloučely. Město s ním nemá nic společného, Povodí Moravy redakci potvrdilo, že se jedná o práce v jeho kompetenci.

Důvody kácení stromů podél vodního toku Hloučela v lokalitě zvané „Močidýlka“ jsou dva. "Kácení stromů je součástí přípravy území pro stavbu přírodě blízkého protipovodňového opatření (PPO), jehož investorem bude město Prostějov a také špatný zdravotní stav přestárlých dřevin, které by mohly ohrozit majetek nebo zdraví osob," sdělila redakci mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Pro Povodí Moravy, s.p. provádí kácení dodavatelská firma a dle smluvních podmínek bude úklid proveden nejpozději do 30. 4. 2016. (red)

Poslat nový komentář