Hospodářská komora nabízí možnost stáží

Hospodářská komora nabízí možnost stáží
ilustrační foto internet

 

Hospodářská komora České republiky nabízí od ledna 2015 studentům vysokých škol možnost absolvování odborných stáží. Stáže jsou bezplatné v trvání tří měsíců a jsou zakončeny vydáním dokladu o absolvování stáže. 

Zájemci mohou získat praktické dovednosti, navázat nové kontakty, získat čerstvé zkušenosti a pracovní návyky a tím zvýšit svojí atraktivitu na trhu práce. Cílem stáží je přispět k rozšiřování znalostí o činnosti HK ČR a k odbornému i praktickému vzdělávání stážistů a rovněž jim umožnit, aby se seznámili s chodem HK ČR. Dalšími přínosy stáží je zlepšení jazykových dovedností stážistů, možnost spolupráce při organizaci akcí HK ČR či na přípravě školení a seminářů, prohloubení znalostí a zkušeností z praxe pro vypracování odborných statí a absolventských prací a v neposlední řadě upevnění pracovních návyků. Uchazeči o stáž na HK ČR musí být studenty vysokých škol s vynikající znalostí českého jazyka, dovršit věk osmnácti let a být občany EU nebo držiteli platného povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Místem výkonu stáží je sídlo HK ČR v Praze. Další podrobnosti najdete na stránkách, kde se případní uchazeči mohou i zaregistrovat. http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/nabidka-stazi/nabidka-stazi.aspx (red)

Poslat nový komentář