Na městském hřbitově vznikne 243 nových urnových hrobů

Na městském hřbitově vznikne 243 nových urnových hrobů
ilustrační foto plán MMP

 

Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo na na zhotovení nové stavby „Městský hřbitov v Prostějově – kolumbárium a urnové hroby“ s Kamenosochařstvím Emil Müller, Ludmírov. 

Investiční akce byla schválena do rozpočtu města na letošní rok. V rámci zadávacího řízení provedenou formou elektronické aukce předložila nejvýhodnější nabídku jmenovaná firma s cenou 4,277 milionů korun a dobou záruky 10 let. „V rámci stavby vzniknou nová kolumbária na městském hřbitově podél východní zdi. Bude se jednat o dva objekty se 126 a 117 urnovými schránkami. Kolumbária budou obložena stejným materiálem jako vstup do smuteční síně, tedy tiskou žulou, popsal projekt Jiří Pospíšil, náměstek primátora.Projekt řeší nedostatek urnových hrobů na městském hřbitově. „Letos bude postavena první etapa se 126 urnovými schránkami, druhá bude zařazena do plánu investic na příští rok,“ podotkl Jiří Pospíšil.

Poslat nový komentář