Na ZŠ Palackého bylo otevřeno nové hřiště!

Na ZŠ Palackého bylo otevřeno nové hřiště!
ilustrační foto
Další fotky: 
Na ZŠ Palackého bylo otevřeno nové hřiště!
Na ZŠ Palackého bylo otevřeno nové hřiště!

 

Na základní škole Palackého v Prostějově bylo v pondělí 22. června 2015 slavnostně uvedeno do provozu nové hřiště, které budou využívat nejen žáci školy, ale i veřejnost.

Hřiště je rozděleno na dvě hrací plochy z umělého povrchu ve směru východ – západ. Je zde hrací plocha na basketbal o rozměrech 11,0 x 21,0m a hrací plocha na volejbal o rozměrech 9,0 x 18,0m s možností využití i pro nohejbal (stejné rozměry) a badminton – plocha 6,10 x 13,40m. Za hrací plochou je ve směru sever – jih umístěna běžecká dvoudráha délky 60,0m. Šířka jedné dráhy je 1,25m. Podél východní stěny tělocvičny je dráha a doskočiště pro skok daleký. Délka dráhy je 35,0m, šířka 1,25m. Velikost doskočiště je 3,0 x 8,0m, hloubka 500mm. Venkovní fitness za tělocvičnou je vybaveno 6-ti stroji pro relaxační a protahovací cviky. Plocha fitness činí 169,0m2.

Pořizovací cena hřiště byla 5,4 milionu korun, jeho výstavba začala v listopadu 2014. Dodavatelem byla společnost Pozemstav Prostějov. (red)

Poslat nový komentář