OBRAZEM: Revitalizace zeleně na Husově náměstí končí

OBRAZEM: Revitalizace zeleně na Husově náměstí končí
Foto MMP
Další fotky: 
OBRAZEM: Revitalizace zeleně na Husově náměstí končí
OBRAZEM: Revitalizace zeleně na Husově náměstí končí
OBRAZEM: Revitalizace zeleně na Husově náměstí končí

 

V minulém roce byla zahájena revitalizace parku ve vnitřním prostoru Husova náměstí. Na ploše musí dojít k úpravě výškových rozdílů terénu. K jejímu provedení bude potřeba navezení 250 m3 orné půdy.

V rámci realizace stavby bylo provedeno odstranění stávajících stromů a keřů. Nově tady bude vysazeno na osmdesát stromů. „Při provádění terénních úprav se zjistilo, že terén má místy až čtyřiceticentimetrové výškové rozdíly, které by bylo vhodné upravit a dosypat vhodnou zeminou. Geodet zaměřil, že je nutné doplnit terén o přibližně 250 metrů krychlových ornice, aby byl terén srovnán a mohlo dojít k obnově travnaté plochy,“ přiblížil Zdeněk Fišer, náměstek primátora a podotkl, že v místě terénních nerovností se bude instalovat i nové dětské hřiště od společnosti LIDL. „Cenová nabídla zhotovitele činní 150 tisíc korun na dodání ornice, její rozprostření a upravení,“ upřesnil  Fišer. Rada města na poslední schůzi schválila uvolnění této částky formou rozpočtového opatření. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma Beatrice Madrová, která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 1,277 mil. Kč včetně DPH. Na tuto akci je přislíbena finanční dotace z Operačního programu Životního prostředí ve výši cca 900.000 Kč. Vzhledem k tomu, že bude proplacena zpětně, město musí zajistit finanční krytí realizovaného projektu. (red)

Poslat nový komentář