Radnice bude otevřenější, rozšíří informace na webu

Radnice bude otevřenější, rozšíří informace na webu
ilustrační foto

Už od ledna příštího roku přibudou na webových stránkách města podrobnější informace. Týká se to především zveřejnění všech příjemců veřejné finanční podpory a rovněž veřejných zakázek.

Na poslední poradě vedení města rozhodli radní o tom, že všechny schválené veřejné finanční podpory (VFP) budou zveřejňovány se všemi podrobnostmi, to je s uvedením příjemce, účelu a výše poskytnuté VFP, na webových stránkách města Prostějova jako samostatný blok. Zveřejnění umožňuje smlouva o poskytnutí VFP, kde se příjemce zavazuje svým souhlasem ke zveřejnění na webových stránkách města i v tisku. 

„Vyhověli jsme podnětům, které k této problematice směřovaly. Rada se shodla jak na zveřejňování příjemců veřejných finančních podpor, tak na zveřejnění vítěze soutěže o veřejnou zakázku včetně všech dalších účastníků výběrového řízení, pokud tomu nebudou bránit právní předpisy,“ uvedl starosta Miroslav Pišťák. 

Zveřejňování na webu města se tedy bude od nového roku týkat i výběrových řízení na veřejnou zakázku nad 100 tisíc korun. Pokud je zakázka města veřejná, bude patrně jednou ze zadávacích podmínek právě bod týkající se zveřejnění výsledků. Zveřejněn tak bude nejen vítěz výběrového řízení s uvedením zakázky, vysoutěžené ceny a časové realizaci zakázky, ale pod čarou také další účastníci výběrového řízení. Vedení města chce tímto rozhodnutím přispět ke zprůhlednění poskytovaných finančních prostředků z rozpočtu města.         

(jap)

Poslat nový komentář