Napomohou informační cedule v ulicích získat turisty?!

Napomohou informační cedule v ulicích získat turisty?!
Foto Josef Dekastello
Další fotky: 
Napomohou informační cedule v ulicích získat turisty?!

 

V nedávné době mne zaujalo v regionálních tiskovinách několik úvah zabývajících se hledáním příčin poklesu počtu dnů pobytu návštěvníků našeho města.

Obvykle si odpověď zjednodušujeme konstatováním, že v Prostějově je asi málo turisticky a historicky významných zajímavostí. Jejich prezentace přímo v ulicích by však byla vítaným doplňkem turistického servisu, podobně jako například informace o vhodném ubytování, stravování či možnostech volnočasových aktivit. Sama absence informačních tabulí není jedinou příčinou úbytku turistů, ale to jsou už jsou jiné problémy. Je sice možnost získat informace o historii města v muzeu, archivu nebo v informačním centru o historických událostech, stavbách, či osobnostech regionálního i nadregionálního významu, ale ne všichni občané, či návštěvníci města, když nejsou něčím upozorněni, tam zavítají. A máme co ukázat.

Ať už to byl vliv husitství, židovská komunita, nebo třeba švédové v Prostějově za třicetileté války , napoleonské tažení, bitva u Slavkova (měla dopad i v Prostějově) , pobyt cara Alexandra a císaře Františka I. v Prostějově před bitvou, okupace města Francouzi, válečná vřava Slezská za Bedřicha II. a další. Samozřejmě by bylo vhodné široké veřejnosti ukázat i další zajímavosti. Třeba počátky tisku na Moravě, Bratrská škola, osobnosti nadregionálního významu jako Husserl, Jan Blahoslav, Ehrenstamm, Wichterle, Kovářík, Wolker a další . Zapomínat by se nemělo ani na architekturu, či počátky a rozvoj průmyslové výroby.

Muzejní sbírky historických materiálů, sebelépe zpracované, jsou sice krásné, ale bylo by vhodné rozšířit zajímavé informace o historickém vývoji do povědomí široké veřejnosti. přímo na konkrétním místě v ulicích. Tak může být podpořen zájem návštěvníků, i občanů města o historií města.

Na svých turistických cestách jsem viděl zajímavé vzory propagace historie přímo v ulicích. Když budu jmenovat, tak třeba Želiv, Zadar, Vidnava, Cheb, Kovářská, Potůčky v Krušných horách, Nové hrady. Nešlo o umělecká díla z bronzu, (až na Cheb). Tyto informační tabule, většinou umělohmotné, obsahovaly několik obrázků, stručný text popisující výstavbu a historii, lokální zajímavost, nebo historku a většinou i údaj, kdo na realizaci přispěl. Téměř samozřejmostí byl i vícejazyčný text.

Když jsme navštívili uvedená místa, mohu konstatovat, že pro první seznámení s historií či architekturou, nás většina takových informací nejen uspokojila, ale vzbudila i zájem o důkladnější prohlídku objektu, nebo návštěvu muzea, pro získání dalšíchinformací. A nejde jen o turisty. Ani místní mnohdy neznají, jakými peripetiemi muselo město projít než dospělo do dnešní podoby.

 

Březen 2015 Josef Dekastello, člen okrašlovacího spolku města Prostějov

Poslat nový komentář