Novinka na webu města: Připravované investiční akce

Novinka na webu města: Připravované investiční akce
ilustrační foto MMP

Jaké investiční akce město připravuje? Co se bude opravovat? Co vznikne nového? Jak to bude vypadat? Všechny potřebné informace, včetně koordinačních výkresů, map a situací naleznete na webu města Prostějova v sekci „Připravované investiční akce“.

Cesta, která vede k těmto údajům: Občan > Informace z odborů > Odbor rozvoje a investic> a Připravované investiční akce se svou stránkou  http://www.prostejov.eu/cs/obcan/informace-z-odboru/odbor-rozvoje-a-investic/pripravovane-investicni-akce/

Na stránkách se dozvíte vše o II. etapě cyklistické stezky v Okružní, biocentru a biokoridoru Močidýlka, komunitních domech v Holandské, rozšíření biokoridoru Hloučela, plochách v Zahradní ulici, cyklistické stezce Žešov, komunikaci a cyklostezce Anglická – Holandská, křižovatce v Poděbradově náměstí, úpravách křižovatky Valenty – Olomoucká a dešťové kanalizaci a komunikaci v ulicích Hrázky a Kohlera. (red)

Poslat nový komentář