Město se vzdá pohledávky za jatka

Město se vzdá pohledávky za jatka
ilustrační foto

 

Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu vzdát se práva na pohledávky vůči společnosti Masna Kroměříž, a.s., se sídlem Kroměříž, Hulínská 2286, spočívající v nedoplatku nájemného ve výši 1.320.339 Kč s příslušenstvím a v náhradě škody výši 108.387,10 Kč s příslušenstvím. Zároveň Rada doporučila Zastupitelstvu souhlasit se zpětvzetím žaloby podané u Okresního soudu v Kroměříži o zaplacení nedoplatku nájemného a se zpětvzetím návrhu na vydání platebního rozkazu o náhradu škody s tím, že řízení budou zastavena.

Důvodem je rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zrušení konkurzního řízení na tuto společnost. Úpadci nezůstal žádný majetek a dojde k výmazu společnosti Masna Kroměříž, a.s., z obchodního rejstříku.

Masna Kroměříž měla v pronájmu nebytové prostory v areálu bývalých městských jatek na Joštově náměstí v Prostějově na základě smlouvy o nájmu z června 1993. V březnu 1999 objekt opustila, přičemž neuhradila dlužné nájemné. Na společnost byl v listopadu 2002 vyhlášen konkurz. Výtěžek konkurzu nedostačoval ani na úhradu přednostních věřitelů. „Jedná se o dlouholetou kauzu, která byla uzavřena až v závěru minulého roku. V této chvíli, kdy právnická osoba nemá žádný statutární orgán, je jakékoliv vymáhání dlužných částek bezpředmětné,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora.

V této souvislosti zdůraznil, že akciová společnost Kmotr – Masna Kroměříž z koncernu Agrofert, sídlící na totožné adrese a prezentující se více než padesátiletou tradicí, nemá s úpadcem nic společného.(red)

Poslat nový komentář