Kanalizaci padnou za oběť stromy

Kanalizaci padnou za oběť stromy
Foto ber
Další fotky: 
Kanalizaci padnou za oběť stromy

 

Ještě do konce roku 2014 plánuje společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. stavbu „Kanalizace Okružní ulice Prostějov, III. etapa“, která je poslední etapou výstavby nového kanalizačního sběrače. Významně odlehčí přetěžovaným stokám ve středu města, ustoupit jí ale budou muset stromy v Okružní a Šárce. Bude jich 28.

„V ochranném pásmu stávající veřejné kanalizace a současně v trase výstavby nové veřejné kanalizace se nacházejí vzrostlé stromy (topoly, lípy, javory), které byly z pohledu vedení kanalizačního potrubí nevhodně vysazeny. Při realizaci plánované stavby nelze zabránit zásahům do stávajících dřevin. Celkem se jedná o kácení 28 ks dřevin. Dále je nutné provést ořez 13 ks stromů. Všechny tyto dotčené stromy rostou na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Prostějova – v blízkosti ulic Okružní a Šárka podél protihlukové stěny dálnice,“ dočtete se na webu města.

Za pokácené stromy bude provedena v dané lokalitě náhradní výsadba, slibují stavbaři. (red)

Poslat nový komentář