Hromadné kácení na veřejných prostranstvích se lidem nelíbí. Je v pořádku, tvrdí magistrát

Hromadné kácení na veřejných prostranstvích se lidem nelíbí. Je v pořádku, tvrdí magistrát
ilustrační foto ber

 

Na městském webu se objevil další příspěvek týkající se kácení stromů v katastru města. Podle pisatele se radnice dopouští neuvěřitelných obludností. „Ohrožujete zdraví všech občanů města. Tak rozsáhlým kácením se zvýší prašnost, hluk i přehřívání prostoru,“ durdí se občan. Odbor životního prostředí je ale jiného názoru.

„K zeleni ve městě přistupují orgány státní správy i samosprávy zodpovědně s důrazem na to, dobře ošetřovat a zachovat co nejvíce vzrostlých stromů ve městě. Pokud je nutné strom odstranit, nařizuje odbor životního prostředí adekvátní náhradní výsadbu. Ke kácení dochází vždy až po předchozím vyhodnocení zdravotního stavu (estetiky a funkce) stromu.

Co se týče aktuální úpravy ulice Tylovy s rozšířením počtu parkovacích míst, tak tato akce byla vyvolána občany, kteří bydlí a parkují v uvedené oblasti. Jistě chápete, že rozšíření parkoviště muselo být na úkor zeleně, neboť jiné plochy k rozšíření parkovacích stání v lokalitě nejsou. Byla zpracovaná projektová dokumentace a došlo k diskusi kolem zachování zeleně. Výsledkem jednání, které bylo vedeno mezi správcem zeleně, odborem životního prostředí a zpracovatelem bylo, že okrasné sakury, které již vykazovaly určitý stupeň poškození, budou v celé aleji odstraněny a nahrazeny magnoliemi a růžovým kaštanem. Náhradní výsadba za 24 ks stromů byla stanovena v rozsahu 15 ks magnolií, 9 ks růžových kaštanů, 1328 ks keřů (z toho 420 ks skalníků, 216 ks poléhavých růží, 324 ks levandulí, 368 ks tavolníků). Také na právě revitalizovaném náměstí T.G.M bude následně vysázen dostatek zeleně, stejně jako se počítá s obnovou zeleně ve Spitznerových sadech. Ve všech zmíněných případech jde o rozpracované akce, tedy stavbu, hodnocení vzhledu je tudíž v tuto chvíli předčasné,“ odpovídá odbor. (red)

Komentáře

Píšete, že stromy, které již vykazovaly určitý stupeň poškození, budou odstraněny a nahrazeny novými... a s tím lze jen souhlasit. Doporučuji však, aby se pokračovalo a zastupitelé, nakažení komunistickou ideologií, bezpáteřní pořevlékači kabátů, běhajících ze strany do strany, která jim dá opět koryta byli odstraněni co nejdříve, nejlépe v předčasných volbách.....aby došlo k revitalizací celého města. Občané snad s použitím mozku zvolí nové pracovité lidi. 

Poslat nový komentář