Proč zmizel další mohutný strom ve Smetanových sadech?

Proč zmizel další mohutný strom ve Smetanových sadech?
Foto čtenář BP

Fotografii pařezu, který zůstal po mohutném stromu ve Smetanových sadech, do redakce zaslal jeden z čtenářů s dotazem, proč musel být vykácen. Pvnovinky požádaly o vyjádření Magistrát města Prostějova. Odpověď oddělení údržby majetku města  vysvětluje, že stav stromu byl havarijní. 

„Vzhledem k tomu, že dřevina č. 158 ve Smetanových sadech dle inventarizace zeleně vykazovala zhoršený zdravotní stav a jelikož se jednalo o dřevinu rostoucí na významné ploše zeleně v centru města, nechal Odbor správy a údržby majetku města zpracovat „ Znalecký posudek č. 184-2 231/15“. Účelem posudku bylo zhodnotit aktuální stav stromu s hlavní pozorností věnovanou jeho perspektivě a provozní bezpečnosti.  Pro průzkum rozsahu skrytých defektů byla využita přístrojová metoda šetření pomocí zvukového tomografu  PICUS³.  Metoda podrobně mapuje rozsah interních defektů kmene a větví bez možnosti stanovit rozsah narušení kořenového systému. Hodnocena je tedy výhradně odolnost stromu proti zlomu. Po provedeném zhodnocení stromu byl zjištěn defekt – pukající tlakové vidlice se symptomy infekce dřevními houbami, který  se oproti stavu detekovanému v rámci dendrologického průzkumu výrazně zhoršil. Novými symptomy byla vyvíjející se plodnice dřevní houby  a trhlina v kosterním větvení. Přístrojové prověření stavu kmene potvrdilo interní defekt s největším rozsahem přímo v oblasti kosterního větvení, šířící se postupně do spodních částí kmene. Celkový stav stromu byl zhodnocen  i přes provedený stabilizační zásah jako havarijní a bylo navrženo bezprostřední odstranění stromu," sdělil vedoucí oddělení údržby majetku města Prostějova Jaroslav Chromek. (ber)

Poslat nový komentář