Pozor! Žádné nepřístojnosti u městských záchodků na Školní!

Pozor! Žádné nepřístojnosti u městských záchodků na Školní!
ilustrační foto

 

Městský kamerový dohlížecí systém má Městská policie Prostějov již od roku 2000. V rámci jeho výstavby se během jednotlivých etap podařilo vytvořit tzv. „bezpečný koridor“ a umístit kamery na místech, kde dochází častěji k páchání trestné činnosti.

"Na vyžádání Policie ČR jsou zálohovány důležité obrazové záznamy. Do rukou policistů jich bylo doposud předáno okolo čtyř set," uvedla strážník Jana Adámková s tím, že v současné době je ve městě rozmístěno 27 kamer na 26 bodech. Mobilní kamera se přesouvá do různých lokalit a to na základě zvýšeného rizika vandalství, krádeží, narušování veřejného pořádku a jiného protiprávního jednání. "V tomto roce se strážníkům podařilo právě pomocí mobilní kamery zadržet sprejery na městském hřbitově," dodala Adámková. Nyní je kamera přemístěna poblíž centra města a to na ulici Školní, kde střeží městský majetek. (red)

Poslat nový komentář