Katastr nemovitostí je třeba kontrolovat, jinak vás okradou podvodníci!

Katastr nemovitostí je třeba kontrolovat, jinak vás okradou podvodníci!
ilustrační foto internet

 

Nový občanský zákoník  předpokládá u majitelů nemovitostí vyšší bdělost pokud jde o případné změny v právech zapsaných v katastru nemovitostí. Každý vlastník by si měl nejméně jednou za tři roky zkontrolovat stav zapsaný v katastru. Jinak riskuje, že o majetek ho mohou připravit podvodníci. A nezvratně.

Vaši nemovitost si totiž na sebe může nechat přepsat podvodník a to bez vašeho vědomí. Obratem ji převede na třetí osobu a jste lidově řečeno  „nahraní“. Ta se totiž následně bude mít dle nového zákoníku právo bránit tím, že nemovitost nabyla v dobré víře ohledně správnosti údajů zapsaných v katastru.

Vlastník nemovitosti by totiž měl dle nové právní úpravy nechat do katastru nemovitostí poznamenat spornost zápisu do jednoho měsíce od okamžiku, kdy se o zápisu dozvěděl, respektive nejpozději do tří let, pokud nebyl o zápisu řádně vyrozuměn. V opačném případě se může dožadovat zrušení zápisu pouze vůči tomu, komu je schopen prokázat, že nejednal v dobré víře. To nemusí být možné, pokud podvodem zapsaná osoba stihla nemovitost převést nic netušící třetí osobě.

Nová právní úprava dopadne i na dříve zapsaná práva a to s účinností k 1.1.2015. Zkontrolovat byste si tedy své nemovitosti měli ještě před koncem tohoto roku. (red)

Poslat nový komentář