Metro70 čeká generální oprava zvedací plošiny pro handicapované

Metro70 čeká generální oprava zvedací plošiny pro handicapované
Foto MMP
Další fotky: 
Metro70 čeká generální oprava zvedací plošiny pro handicapované

Rada města Prostějova odsouhlasila záměr pustit se do generální opravy zvedací plošiny pro osoby s omezenou schopností pohybu v Kině Metro70. Prvním krokem je výběrové řízení formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti MANUS Prostějov. 

„Stav plošiny je již značně neuspokojivý. Dalším důvodem opravy je i to, že se zařízení nachází v rámci městské památkové zóny a jeho stav spíše odrazuje,“ nastínil důvod první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho vyjádření zakázka na zhotovení předmětné zvedací plošiny byla v roce 2005 zadána společnosti MANUS Prostějov, která provádí pro město pravidelné roční servisní prohlídky předmětného zařízení a disponuje proto všemi potřebnými znalostmi o současném technickém stavu plošiny a rovněž i o skutečném rozsahu dodávek a prací potřebných pro provedení zamýšlené generální opravy plošiny. Podle podkladů společnosti MANUS Prostějov, která předložila cenovou nabídku, bude provedení generální opravy stát 160 tisíc korun (bez DPH) což je 193,6 tisíc korun (včetně DPH). Tato akce je zařazena do rozpočtu města Prostějov na rok 2016 a je na ni vyhrazena částka 200 tisíc korun. Smlouva s firmou ještě není sepsána. (red)

Poslat nový komentář