V Alojzově to žilo Ostatky!

V Alojzově to žilo Ostatky!
Foto Hana Grulichová
Další fotky: 
V Alojzově to žilo Ostatky!

 

Už čtvrtý masopustní průvod pro občany Alojzova uspořádal místní Sbor dobrovolných hasičů v čele s hlavními organizátory – Josefem Navrátilem a Ivo Králem.

Než se krásné a nápadité masky vydaly na pochod obcí, proběhlo u Hasičské zbrojnice zahájení. Stárek ostatků Josef Navrátil všechny přivítal, zábavným způsobem představil jednotlivé masky a „mimi“ kapelu přihlížejícím. Starosta obce Miroslav Grulich předal maškarám „Právo“ a s ním i do večera vládu nad obcí. U každého domu se hrálo, zpívalo a tancovalo, občané připravili účastníkům průvodu výtečné občerstvení, co se „nevešlo“ na místě, přišlo vhod při večerním posezení. Po skončení obchůzky pronesl Josef Navrátil, starosta hasičů poděkování:“ Děkuji úplně všem, kteří nám při této zdařilé akci pomáhali. Nám je odměnou, že se bavila téměř celá vesnice, a že jsme v letošním roce měli rekordních 28 masek“. Volná zábava trvala do pozdních hodin. (red)

Poslat nový komentář