Skauti v novém!

Skauti v novém!
Foto PvNovinky.cz
Další fotky: 
Skauti v novém!
Skauti v novém!

 

Skauti ze Šmeralky získali novou klubovnu. Dříve to bývala prádelna na Šmeralově ulici. Dnes ji skauti slavnostně otevřeli.

"Dnešní den je takovým zátěžovým testem, jak se sem všichni vlezeme, až bude besídka", zaznělo mezi přítomnými skauty.

Novou klubovnu tvoří společenská místnost, klubovna hochů a kuchyňské zázemí s prostory, jež budou využívat ke své činnosti děvčata. Jeví se skutečně prostorná, teplá. "Děkujeme městu Prostějovu, přítomnému primátorovi Miroslavu Pišťákovi, náměstkovi Jiřímu Pospíšilovi i Radě města, kterou tu dnes zastupuje Milada Sokolová. Děkujeme samozřejmě všem, kteří nám s klubovnou pomohli a byli nápomocni při získávání dotací, těm, kteří nabídli materiální i finanční dary, prostě všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tom, že jsme se sem mohli přesunout. Stará klubovna u hvězdárny měla již před tím, než jsme ji dostali, vše dobré za sebou. Uskutečnily se v ní přesto tisíce hodin příprav na družinovky či oddílovky, výpravy, tábory, schůzky, plno zážitků i přátelství na celý život", uvedla ve své úvodní řeči Eva Dudíková z vedení prostějovského skautského střediska Děti přírody. Nová klubovna je bezbariérová, tedy jsou mezi námi vítáni i handicapovaní kamarádi," přidala pozvání Dudíková.

Nám nezbývá než doufat, že se dětem i vedoucím v nové klubovně bude hodně dařit a jak si přála i Eva Dudíková, vyroste v ní další a další generace nových skautů. (red)

Poslat nový komentář